Zváračský kurz

Konečne nám epidemiologická situácia dovolila uskutočniť Základný kurz zvárania metódou 135 (MAG – metal active gas) pre našich študentov a pedagógov. Všetci boli nedočkaví či už inštruktor a skúšobný komisár v jednej osobe,  pán Bc. Štefan Václavík, ale aj  11 kurzisti – zvárači z 3.A triedy našej školy a traja príslušníci pedagogického zboru. Študenti môžu konečne pred skúšobným komisárom dokázať, čo sa naučili počas navštevovania krúžku zvárania a získať preukaz zvárača – ID kartu, ktorý im umožní ešte lepšie sa uplatniť na trhu práce v regióne Podpoľania.  V rámci kurzu zvárania ZK-135-1, študenti a pedagógovia využívajú najmodernejšiu techniku zakúpenú z grantov, ako trenažér zvárania s 3D okuliarmi a simuláciou od rakúskeho výrobcu zváracích agregátov FRONIUS a taktiež nové zváracie multifunkčné agregáty (MMA, MIG, MAG, TIG) s mechanickými a digitálnymi nastavovacími prvkami. Zvárači – kurzisti sú vybavení najmodernejšími ochrannými samozatemňovacími kuklami, ktoré umožňujú kvalitnejšie a efektívne pozorovanie zvarového kovu počas   rôznych predpísaných zváracích  polôh.   Taktiež si majú možnosť vyskúšať počas kurzu aj ručné  plazmatické delenie materiálu a ručné rezanie plameňom  počas prípravy základného materiálu-zvarkov, prípadne otestovať multifunkčný zvárací agregát metódou zvárania 111 (MMA – oblúkové zváranie obaľovanou elektródou).

Ing. Pavol Kotes