Dualistky z Obchodnej akadémia dostali tablety

Štyri žiačky I.OA Obchodnej akadémie zapojené do systému duálneho vzdelávania dostali od firmy Tetto Plus s.r.o. učebnú a pracovnú pomôcku – tablet s integrovanou sim kartou s dátami 10 GB.

Tablet im bude slúžiť počas celého štúdia a využijú ho na komunikáciu so svojim zamestnávateľom i počas praktického vyučovania.