Medzinárodná ekonomická súťaž High School Business Challenge

Žiačky tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do medzinárodnej súťaže High School Business Challenge. Ide o najväčšiu obchodnú súťaž v strednej a východnej Európe určenú študentom stredných škôl. Prvých šesť ročníkov súťaže sa uskutočnilo v Poľsku. Aktuálny 7. ročník súťaže bude jedinečný, pretože sa ho prvýkrát zúčastnia študenti zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky: Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Účastníci budú v štyroch kolách čeliť skutočným obchodným výzvam. Budú mať príležitosť otestovať a rozvíjať svoje vedomosti, tvorivosť a soft skills, ako aj získať obchodné skúsenosti. Prvé tri kolá sa uskutočnia v každej krajine a najlepšie tímy sa stretnú na medzinárodnom finále vo Varšave.

Počas súťaže si môže každý účastník dodatočne rozvíjať svoje zručnosti počas špecializovaných workshopov pripravených v spolupráci s poprednými spoločnosťami, z priemyselných odvetví ako sú poradenstvo, bankovníctvo, poisťovníctvo alebo FMCG, ako aj so zástupcami prosperujúcich rodinných firiem. Projekt je úžasnou príležitosťou vzdelávať sa, pozbierať užitočné skúsenosti a stretávať sa s mladými ľuďmi z iných európskych krajín počas medzinárodného finále vo Varšave.

Celková výhra, ktorú si víťazi národného a medzinárodného kola rozdelia, je až 6 000 €.

Držte nášmu tímu palce!!!