Environmentálny projekt pre región Podpoľanie

Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili sme projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujeme s oboma základnými školami v Hriňovej, ZŠ v Kriváni a ZŠ Obrancov mieru v Detve.

Projekt sa zameriava na dva okruhy aktivít. V rámci edukačnej časti pripravíme množstvo zaujímavých aktivít ako pracovné listy, súťaže, prezentácie či workshopy. Výukové materiály budú zamerané na hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch, znižovanie odpadu či využívanie alternatívnych zdrojov energie. Spolupracovať s nami budú viacerí externí experti a lektori z praxe, univerzity či organizácií regionálneho rozvoja.

Plánujeme zorganizovať súťaže: „Súťaž o bezodpadovom meste“, „Zmeň neužitočné na užitočné“, „Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto“, fotografickú súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne.

Zároveň tiež prispejeme k realizácii konkrétnych technických opatrení s pozitívnym dopadom na klímu. V našej škole vybudujeme externú ekologickú učebňu a solárne osvetlenie areálu školy a dielní praktického vyučovania.

V základnej škole v Kriváni prispejeme sumou 2 500 € na komplexný systém na zadržiavanie dažďovej vody a zavlažovanie školského areálu.

Rovnako sumou 2 500 € prispejeme ZŠ Obrancov mieru na vybudovanie jazierka s vodopádovým čerpadlom a externej ekologickej učebne.

V základných školách v Hriňovej pomôžeme sumou 5 000 € na dobudovanie školských záhrad (vyvýšené záhony, výsadba kríkov a stromov, bylinková záhrada), nákup nádrží na dažďovú vodu, hmyzieho domčeka a externej eko učebne.