Prednáška mládežníckej delegátky OSN za Slovensko

Žiaci Obchodnej akadémie absolvovali prednášky a workshopy s našou bývalou žiačkou Nikolou Sekerešovou, ktorá je v súčasnosti mládežníckou delegátkou OSN za Slovensko.

Svojim bývalým spolužiakom prezentovala svoje aktivity a snažila sa ich tak motivovať k zodpovednému vzdelávaniu a k aktivite vo vlastnej komunite. Na záver si žiaci vyskúšali svoje vedomosti prostredníctvom Kahoot kvízu. Najlepší dostali aj pekné darčeky.

Hlavným cieľom jej prednášky bolo prezentovať Agendu 2030, ktorú OSN. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Agenda obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

Vo veľkej  miere sa Agenda zameriava aj na životné prostredie. Na Slovensku sa sústreďuje na oblasti: zmena klímy, voda, ochrana biodiverzity, ochrana a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a nakladanie s odpadmi, trvalo udržateľná spotreba a výroba a to najmä s presahom na politiku obehového hospodárstva a zelený rast.

Sú to témy, ktoré veľmi úzko súvisia aj s projektom školy realizovaným v rámci programu Sk-klíma.