Olympiáda Mladý účtovník

Žiačka IV.OA triedy Ema Bahledová sa zapojila do prvého kola celoslovenskej olympiády z účtovníctva Mladý účtovník. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa olympiáda konala online. Spomedzi všetkých súťažiacich sa v prvom kole umiestnila na skvelom 6. mieste!

Súťažiaci riešili test pozostávajúci z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ).

Olympiádu organizuje firma KROS a žiaci súťažia o zaujímavé finančné a vecné ceny. Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

OMU_reg.kolo_vysledky