Historický kalendár OKTÓBER

Súčasná situácia zavrela nielen školu, ale tiež všetky aktivity, ktoré ponúka naša škola.

Tak si ich aspoň pripomeňme v historickom kalendári.

Privítali sme na pôde školy ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka

Nové poznatky o fungovaní NATO priniesol žiakom Grigorij Mesežnikov

Druháci absolvovali workshop o živote v miestnej komunite

Zúčastnili sme sa súťaže Rozhoduj o Európe

Obsadili sme skvelé druhé miesto na medzinárodnej ekonomickej súťaži

Žiaci potešili svojou návštevou obyvateľov domova dôchodcov

Prváci a druháci z Obchodnej akadémie absolvovali exkurziu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu