Obnovenie prezenčného vyučovania

V zmysle pokynu MŠVVaŠ SR aktualizovaného k 08. 02. 2021 sa od 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka OA a SOŠ. Rozvrh je prílohou tohto oznámenia. Žiak sa preukáže pri vstupe do školy testom COVID-19  (antigénovým alebo PCR) nie starším ako 7 dní alebo dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

Odporúčame zúčastniť sa testovania v piatok až v nedeľu (05. – 07. 02. 2021), aby vám test platil na celý týždeň.

Nakoľko sa nebude zriaďovať tento víkend MOM pri škole, musíte sa otestovať individuálne.

Príchod do školy: 7.30 h. Pred vyučovaním sa uskutoční ranný filter.

Z bezpečnostných dôvodov bude škola od 8.00 – 13.00 hod. uzamknutá. Nakoľko bufet nebude fungovať, doneste si stravu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_žiaci

Rozvrh_stvrtaci