aktuality20192020

Obchodná verejná súťaž 23.06.2020

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 962 12 Detva a pozemku par. č. KN […]

Read More

Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie

Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie

Traja žiaci Obchodnej akadémie sa zúčastnili testovania na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL. Cambridgeské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete. Naše žiačky absolvovali skúšku PET (First Preliminary English Test). PET je […]

Read More

INTERSTENO 2020 – medzinárodná súťaž

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2020. 18.ročník medzinárodnej internetovej súťaže usporiadalo Intersteno v spolupráci s internetovou školou ZAV. Tento ročník bol v súvislosti s koronavírusovou situáciou bezplatný a uskutočnil sa online. Študenti našej školy z domáceho prostredia písali ťažký desaťminútový odpis s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu vo […]

Read More

Zrušenie pokynu 006/2020/UKRBBSK

Rozhodnutie o zrušení pokynu k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa koronavírusu. zrušenie pokynu č. 006-2020-UKRBBSK a jeho dodatku

Voľné miesta – 2. kolo prijímacieho konania

Spojená škola v Detve oznamuje, že bude konať 2. kolo prijímacieho konania pre 3-ročné učebné odbory: 2433 H obrábač kovov – 7 voľných miest 2464 H strojný mechanik – 9 voľných miest