Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Tohtoroční maturanti si po netradičných maturitách aj netradične prevzali maturitné vysvedčenia.

« z 2 »