INTERSTENO 2020 – medzinárodná súťaž

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2020.

18.ročník medzinárodnej internetovej súťaže usporiadalo Intersteno v spolupráci s internetovou školou ZAV. Tento ročník bol v súvislosti s koronavírusovou situáciou bezplatný a uskutočnil sa online.

Študenti našej školy z domáceho prostredia písali ťažký desaťminútový odpis s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu vo svojej kategórii juniori a žiaci.

Kvalifikovaní pretekári musia splniť nasledujúce limity:

kategórie Min. char./minute Max. % chýb
deti 150 1%
žiaci 180 1%
Juniors 200 1%
Seniori 240 0,5%

Niektoré podrobnosti podľa vekových kategórií účastníkov:

žiaci Juniors
309 903

Diplomy získali v kategórii junior – „juniors“ Viktória Gregáňová, 3. OA a Dominika Krekáňová, Lenka Gombalová, 2. OA a Timea Hudecová, 1. OA v kategórii žiaci – „pupils“.

Do súťaže sa zapojilo 22 krajín sveta. Výsledky si môžete pozrieť na stránke:

www.intersteno.org

Ďakujeme Vám za reprezentáciu našej školy.

Blahoželáme a želáme aj naďalej rýchle prsty!

Diplom1

Diplom2