aktuality20192020

Opäť vo finále celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých!

Už 10 rokov sa žiaci Obchodnej akadémie v Detve pravidelne zapájajú do celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Vlani sa nám túto súťaž vďaka Nikole Sekerešovej podarilo vyhrať. Čerstvá maturantka Nikola ako aj žiačka III.OA Ema Bahledová sa so svojimi projektmi prebojovali do finále v tomto roku. V druhej polovici júna budú […]

Read More

Zlepšujeme podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Naša škola uspela v národnom projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”. Účasť v projekte nám umožní na obdobie 2 školských rokov získať 2 pedagogických asistentov, sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga ako členov inkluzívneho tímu. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť tieto ciele: zvýšiť úroveň inkluzívneho vzdelávania cestou vhodného začleňovania […]

Read More

Ďalšia modernizácia našej školy

Ďalšia modernizácia našej školy

Naša škola dosiahla ďalší výrazný úspech, keď boa vybraná medzi 8 prioritných škôl v Banskobystrickom regióne. Stalo sa tak na základe niekoľkých analýz, ktoré uskutočnili zástupcovia Svetovej banky vo všetkých stredných školách v regióne. Tieto analýzy sa konali v rámci Iniciatívy Catching – Up Regions /Dobiehajúce regióny/. Celá príprava projektu […]

Read More

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

Spojená škola zverejňuje výsledky prijímacieho konania. Za účelom zistenia kódu volajte na telefónne čísla 045/54 55 773 alebo 0915 032 151 Mechanik_elektrotechnik Mechanik_nastavovac Obchodna_akademia Strojny_mechanik Obrabac_kovov

Kritériá prijímacieho konania 2020/2021- NOVÉ INFORMÁCIE

Spojená škola Detva zverejňuje dodatok ku kritériám prijímacieho konania: Bod 1.2 Profilové predmety V prípade, že niektorý z profilových predmetov nebude súčasťou vysvedčenia 8. alebo 9. ročníka min. u jednej základnej školy, nebude tento predmet zarátaný do výsledného súčtu bodov za prijímacie konanie ani u jedného žiaka uchádzajúceho sa o štúdium. Znamená to, že do […]

Read More

Naša škola zaradená medzi najperspektívnejšie školy v kraji!

Naša škola dosiahla ďalší výrazný úspech, keď boa vybraná medzi 8 prioritných škôl v Banskobystrickom regióne. Stalo sa tak na základe niekoľkých analýz, ktoré uskutočnili zástupcovia Svetovej banky vo všetkých stredných školách v regióne. Tieto analýzy sa konali v rámci Iniciatívy Catching – Up Regions  /Dobiehajúce regióny/. Na základe úvodnej videokonferencie so […]

Read More

Virtuálny DOD vysokých škôl

Oznámenie Národného kariérového centra: Budúci pondelok, 27.4. o 14.00 pripravujeme veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škol. Kedže veľa VS ma termíny na prijatie prihlášok do konca apríla, pozvali sme ich na online prezentáciu ich VS prostredníctvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: https://virtualnydenotvorenychdveri.sk Mame veľký záujem fakúlt a vysokých škôl […]

Read More

Opatrenia Ministerstva školstva

Na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga ostanú školy zatvorené až do odvolania v rámci opatrenia týkajúceho sa zabránenia šírenia koronavírusu. „Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku 2019/2020 neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“ by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020. Prijímacie […]

Read More

Hodnotenie predmetov v Spojenej škole v 2. polroku 2019/2020

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 sa hodnotia predmety všetkých odborov nasledovne:   Všetky predmety budú hodnotené Predmety etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova […]

Read More