Naša škola zaradená medzi najperspektívnejšie školy v kraji!

Naša škola dosiahla ďalší výrazný úspech, keď boa vybraná medzi 8 prioritných škôl v Banskobystrickom regióne. Stalo sa tak na základe niekoľkých analýz, ktoré uskutočnili zástupcovia Svetovej banky vo všetkých stredných školách v regióne. Tieto analýzy sa konali v rámci Iniciatívy Catching – Up Regions  /Dobiehajúce regióny/.

Na základe úvodnej videokonferencie so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja budú v najbližších týždňoch prebiehať osobné návštevy zástupcov BBSK a Svetovej banky, a to za účelom prípravy investičných balíčkov. Naša škola sa tak stala jednou z prioritných škôl v kraji, ktoré budú v nasledujúcom období podporované v rámci projektov z fondov Európskej únie. Pôjde najmä oblasť podporovanú v rámci operačných programov Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny operačný program. Investície sa môžu pohybovať až do 5 miliónov €, čo prinesie výrazné zlepšenie a modernizáciu podmienok odborného vzdelávania a prípravy v škole. Chceme sa sústrediť na ďalšie vybavenie v oblasti CNC strojov, automatizáciu, robotizáciu a ďalšie vybavenie v oblasti IKT.

Sme radi, že kompetentní ocenili našu snahu o výchovu moderných strojárov v Podpoľaní, ktorá v tomto školskom roku oslavuje už 60 rokov.