Virtuálny DOD vysokých škôl

Oznámenie Národného kariérového centra:
Budúci pondelok, 27.4. o 14.00 pripravujeme veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škol. Kedže veľa VS ma termíny na prijatie prihlášok do konca apríla, pozvali sme ich na online prezentáciu ich VS prostredníctvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať
Mame veľký záujem fakúlt a vysokých škôl o účasť na tomto podujatí a očakávame, že sa ich tam bude prezentovať viac ako 30.