aktuality20192020

Prerušenie vyučovania v súvislosti so šírením koronavírusu

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne: Riadny termín EČ […]

Read More

Doklasifikácia

Termín doklasifikácie za I. polrok šk. r. 2019/2020 je predĺžený do 03. 04. 2020 (vrátane).

Informácie pre maturantov

Dávame do pozornosti maturantom videá o maturite: Link na video Ako funguje maturitná skúška? je tu: https://vimeo.com/389542395 Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646 Link na video Ako prebieha maturitná skúška? je tu https://vimeo.com/392086164