Doklasifikácia

Termín doklasifikácie za I. polrok šk. r. 2019/2020 je predĺžený do 03. 04. 2020 (vrátane).