Návšteva z Unicef

Návšteva z Unicef

Pracovníci Slovenského výboru UNICEF sa prišli podeliť o svoje skúsenosti so žiakmi prvého a druh=ho ročníka Obchodnej akadémie.

Žiaci sa dozvedeli o poslaní UNICEFu, o mýtoch a realite humanitárnej pomoci. Myšlienku dôležitosti pomoci deťom v núdzi pracovníci UNICEFu pomáhajú šíriť nielen rôznymi aktivitami, ale aj zapájaním mladých ľudí do programu nadácie UNICEF.

Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou misiou je hlavne získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Poslaním UNICEF je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základnému vzdelaniu, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.