aktuality20192020

Úspechy Kristíny Sivokovej na Zimných olympijských hrách mládeže

Úspechy Kristíny Sivokovej na Zimných olympijských hrách mládeže

Žiačka tretieho ročníka Obchodnej akadémie Kristína Sivoková reprezentovala Slovensko v klasickom lyžovaní na Zimných olympijských hrách mládeže 2020 v Lausanne. Súťažila v 3 disciplínach: na 5 km klasicky obsadila 23. miesto v šprinte postúpila do štvrťfinále v Cross-country voľne obsadila 26. miesto a postúpila do semifinále. Blahoželáme!

Tematické okruhy na ústnu časť MS – anglický jazyk B2

FAMILY Talk about yourself and your childhood Relationships in your family Advantages and disadvantages of having siblings Functions of a family Non-functional families Generation gap Current situation of young families   CULTURE AND  ART The role of art in society Performing and decorative art Cultural possibilities in villages and cities Musical […]

Read More

Tematické okruhy na TČ OZ MS – mechanik elektrotechnik

Téma č.  1:      Lineárne a nelineárne obvodové prvky Téma č.  2:      Obvody jednosmerného prúdu a napätia Téma č.  3:      Magnetizmus a elektromagnetizmus, elektromagnetická indukcia Téma č.  4:      Obvody striedavého prúdu Téma č.  5:      Elektrické stroje a prístroje Téma č.  6:      Elektrotechnológia, technické kreslenie Téma č.  […]

Read More

Tematické okruhy na TČ OZ MS – obchodná akadémia

Základné ekonomické pojmy Výrobné podniky a ich činnosť Materiálové hospodárstvo podniku Dlhodobý majetok podniku Podnikanie a právne formy podnikania Vznik a zánik podniku Personálna činnosť Odmeňovanie zamestnancov Odbytové hospodárstvo podniku Trh a trhový mechanizmus Makroekonómia Finančné hospodárstvo podniku Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Základy jednoduchého účtovníctva Základy podvojného účtovníctva Vnútorný obchod Zahraničný obchod Daňová […]

Read More

Tematické okruhy na TČ OZ MS – mechanik nastavovač

Oceľ Obrobiteľnosť materiálu Výroba kužeľových plôch Licovacia sústava Dokončovacie spôsoby obrábania Nekonvenčné spôsoby obrábania Rezné materiály Ručné spracovanie kovov Výroba závitov Technologické postupy Fyzikálna podstata obrábania Teplo pri obrábaní Progresívne metódy obrábania Drážky a zápichy Upínanie obrobkov na obrábacích strojoch Rezné nástroje Výroba tvarových plôch Výroba tolerovaných dier Výroba ozubených kolies […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu časť MS – anglický jazyk B1

FAMILY Talk about yourself and your childhood Relationships in your family Advantages and disadvantages of having siblings Functions of a family Non-functional families Generation gap   CULTURE AND  ART The role of art in society Performing and decorative art Cultural possibilities in villages and cities Musical genres Your preference for films […]

Read More

Prebytočný majetok

Spojená škola ponúka prebytočný majetok (v prílohe) Prebytocny_majetok15012020