Tematické okruhy na TČ OZ MS – mechanik elektrotechnik

Téma č.  1:      Lineárne a nelineárne obvodové prvky

Téma č.  2:      Obvody jednosmerného prúdu a napätia

Téma č.  3:      Magnetizmus a elektromagnetizmus, elektromagnetická indukcia

Téma č.  4:      Obvody striedavého prúdu

Téma č.  5:      Elektrické stroje a prístroje

Téma č.  6:      Elektrotechnológia, technické kreslenie

Téma č.  7:      Logické obvody programovanie PLC

Téma č.  8:      Elektrické merania, simulácia Multisim, meracie metódy, meracie prístroje

Téma č.  9:      Polovodiče princíp, súčiastky

Téma č. 10:     Usmerňovače

Téma č. 11:     Zosilňovače

Téma č. 12:     Oscilátory

Téma č. 13:     Modulátory,  Impulzové obvody

Téma č. 14:     Číslicová technika, syntéza    LO

Téma č. 15:     Softwarové vybavenie PC, Operačné systémy

Téma č. 16:     Aplikačné programy  tvorba textového dokumentu, tabulky, prezentácie

Téma č. 17:     História, konštrukcia PC, architektúry

Téma č. 18:     Aktívne a pasívne prvky počítačových sietí (ďalej len PS)

Téma č. 19:     Procesory,  základné dosky,  pamäte počítača

Téma č. 20:     Architektúra počítačových sietí (PS)

Téma č. 21:     Bezdrôtové, optické počítačové siete

Téma č. 22:     Počítačové siete LAN,

Téma č. 23:     Programovanie,  tvorba jednoduchých VD a programov

Téma č. 24:     Grafický subsystém počítača

Téma č. 25:     Internet história, vývoj, aktuálny stav