Tematické okruhy na TČ OZ MS – mechanik nastavovač

Oceľ

Obrobiteľnosť materiálu

Výroba kužeľových plôch

Licovacia sústava

Dokončovacie spôsoby obrábania

Nekonvenčné spôsoby obrábania

Rezné materiály

Ručné spracovanie kovov

Výroba závitov

Technologické postupy

Fyzikálna podstata obrábania

Teplo pri obrábaní

Progresívne metódy obrábania

Drážky a zápichy

Upínanie obrobkov na obrábacích strojoch

Rezné nástroje

Výroba tvarových plôch

Výroba tolerovaných dier

Výroba ozubených kolies

Opotrebenie nástrojov

Frézovanie šikmých plôch

Automatizácia obrábacích strojov

Meranie v technickej praxi

Vývoj CNC techniky a programovanie CNC strojov