Opatrenia Ministerstva školstva

Na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga ostanú školy zatvorené až do odvolania v rámci opatrenia týkajúceho sa zabránenia šírenia koronavírusu.

„Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku 2019/2020 neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“ by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling taktiež predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – web stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Všetky ostatné informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.