Voľné miesta – 2. kolo prijímacieho konania

Spojená škola v Detve oznamuje, že bude konať 2. kolo prijímacieho konania pre 3-ročné učebné odbory:

2433 H obrábač kovov – 7 voľných miest

2464 H strojný mechanik – 9 voľných miest