aktuality20182019

Kritériá prijímacieho konania

Spojená škola zverejňuje kritérií prijímacieho konania na školský rok 2019/2020 Kriteria_prijimacieho_konania_SOS Kriteria_prijimacieho_konania_OA