Víťazi súťaže Mladý Európan Junior sú známi

Spojená škola v Detve zorganizovala druhý ročník súťaže Mladý Európan Junior. Súťaž bola venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska únia, jej história, základné symboly, inštitúcie či úlohy a výhody pre mladých ľudí.

Súťaže sa zúčastnilo 8 trojčlenných družstiev. Každej základnej škole pomáhal jeden žiak z prvého ročníka Obchodnej akadémie.

Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili úlohy týkajúce sa hudobných a filmových ukážok umelcov z krajín Európskej únie. Nasledoval vedomostný test s 20 otázkami zo 7 tematických okruhov:

 • Dôležité míľniky v histórii EÚ
 • Symboly EÚ
 • Jednotný vnútorný trh
 • Členské štáty EÚ
 • Priekopníci EÚ
 • Hlavné inštitúcie EÚ
 • Európska menová únia
 • Program Erasmus+

V závere si súťažiaci zmerali zručnosť a pozornosť pri skladaní puzzle s budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Po oficiálnej súťaži si mohli žiaci overiť svoje správne odpovede prostredníctvom interaktívnej hry Kahhot. Nasledoval najdôležitejší bod programu a to beseda so vzácnym hosťom – poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom. Žiakom a učiteľom najskôr predstavil úlohy, poslanie a fungovanie Európskej únie a jej inštitúcií. V ďalšej diskusii sa venoval výhodám členstva Slovenska v EÚ, ako aj otázkam, ktoré úlohy a politiky majú byť ponechané jednotlivých členským krajinám a ktoré efektívnejšie vyrieši spoločná politika Európskej únie. Dotkli sme sa aj návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Náš hosť predstavil aj ďalšie smerovanie a potenciálne rozširovanie Európskej únie o nové krajiny. Na druhej strane sme samozrejme neopomenuli ani najhorúcejšiu marcovú tému odchodu Veľkej Británie z EÚ. Prednáškou a diskusiou sme chceli motivovať k účasti na májových voľbách do Európskeho parlamentu, kde v roku 2014 získalo Slovensko nechcené prvenstvo v najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín EÚ.

V prítomnosti pána Štefanca sme nakoniec vyhlásili výsledky a ocenili najlepších. So zhodným počtom bodom sa víťazmi spoločne stali žiaci zo základnej školy M.B.Funtíka z Očovej a základnej školy Júliusa Juraja Thurzu z Detvy. Na treťom mieste sa umiestnila základná škola Kukučínova Detva.

Všetci súťažiaci dostali vecné ceny. Víťazné tímy (6 žiakov+ 2 pedagógovia) získali zájazd do Viedne, ktorý bude obsahovať

 • cestu mikrobusom Detva – Viedeň a späť
 • vstup do ZOO a zámku Schönbrunn
 • prehliadku mesta
 • sprievodcu

Ostatní žiaci vyhrali jednodenný výlet za pamiatkami východného Slovenska.

Sme radi, že sa súťaž stretla s veľkým úspechom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

« z 2 »