Exkurzia Osvienčim

Dňa 22.03.2019 sa výber žiakov Spojenej školy v Detve zúčastnil exkurzie v koncentračnom tábore Osvienčim. Študenti mali možnosť dozvedieť sa viac o minulosti a o hrôzach, ktoré sa na týchto miestach uskutočňovali.

Hneď po príchode boli študenti a ich vyučujúci rozdelení do dvoch skupín. Prostredníctvom výborných, slovensky hovoriacich sprievodcov najprv absolvovali exkurziu v koncentračnom tábore Auschwitz I., ktorého vstup lemuje všetkým známy nápis – Arbeit macht frei. Študenti sa tu dozvedeli veľa o histórii tábora, o pokusoch a zverstvách, ktoré sa tu páchali predovšetkým na Židoch, ale aj na iných, najmä slovanských, národoch. Prešli viacerými barakmi, v ktorých sú umiestnené expozície venované väzňom a ich životu v koncentračnom tábore. Poslednou časťou exkurzie v tábore Auschwitz I. bola plynová komora, ktorá pohla každým z nás.

Okrem samotného hlavného tábora Auschwitz I.  mali študenti možnosť vidieť aj tábor vzdialený asi 3 km od Osvienčimu v Brezinke. Tábor Auschwitz Birkenau bol najväčším komplexom koncentračného tábora a zomrelo tu viac ako milión väzňov.

Na základe vyjadrení študentov môžem povedať, že táto exkurzia bola pre študentov veľmi zaujímavá a predovšetkým prospešná. Umožnila im čo najvernejšie sa zoznámiť so skutočnosťami, ktoré vtedajšie nacistické Nemecko páchalo na svojich väzňoch. Veríme, že exkurzia splnila svoj účel a dnešná mládež sa poučila a uvedomila si, aký nebezpečný môže byť extrémizmus.

 

Mgr. M. Dutkievičová