Riaditeľ školy Ing. Ján Melich získal najvyššie rezortné vyznamenanie

Významné ocenenie získal pri príležitosti Dňa učiteľov riaditeľ Spojenej školy v Detve Ing. Ján Melich. Dňa 25. marca si z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzal v Bratislave najvyššie rezortné ocenenie – veľkú medailu sv. Gorazda. Medailu získal za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a významný podiel na rozvoji regionálneho školstva.

 Ocenenie získal predovšetkým za intenzívnu spoluprácu so zamestnávateľmi a ďalšími zástupcami regionálneho trhu práce. Organizuje spoločné workshopy zamestnávateľov a zástupcov úradu práce vo viacerých regiónoch stredného Slovenska za účelom podpory spolupráce firiem a škôl pri OVP, hlavne z hľadiska praktickej prípravy u zamestnávateľa. Snaží sa podporovať zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania, príp. zvyšovania podielu praktického vyučovania realizovaného u zamestnávateľa. Spolupracuje s primátormi a starostami obcí z regiónu, v ktorých sa rozširuje strojárska výroba a zakladajú priemyselné parky. Ako zriaďovateľov základných škôl sa ich snaží koordinovať pri usmerňovaní žiakov pri výbere strednej školy, po ukončení ktorej nájdu uplatnenie priamo v regióne a nebudú odchádzať mimo regiónu, prípadne do iného sektoru, kde budú vykonávať prácu bez kvalifikácie. V čase nekoncepčného zaraďovania rôznych odborov do siete SŠ odolal tlakom a ponechal škole strojársky charakter v súlade s potrebami regiónu. Spolupracuje tiež so zástupcami VÚC za účelom optimalizácie odborov a ich zosúladenie s potrebami trhu práce

Za jeho vedenia získala škola viaceré významné ocenenia:

2011 – ocenenie Európska značka pre jazyky – Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu za prepájanie odborného a jazykového vzdelávania

2011 – ocenenie Cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci 2011 – Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu za komplexný systém sebahodnotenia školy

2015 – Charta v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie – so ziskom 96 bodov zo 100.

2016 – 2. miesto v súťaži Ministerstva hospodárstva SR o najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľom

2017 – 3. miesto v 30-ročnej histórii programu Erasmus+- Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

2018 – ocenenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu za aktivity v oblasti propagácie myšlienok Európskej únie

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.