aktuality20182019

Prijímacie skúšky – 13. a 16. mája 2019

Harmonogram a pokyny: Harmonogram: 8.00 h – príchod žiakov do  školy 8.30 – 9.30 h – Test zo slovenského jazyka a literatúry 9.30 – 10.00 h – Prestávka 10.00 – 11.00 h – Test z matematiky Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Nepovoľuje sa používať kalkulátory. Je […]

Read More