Celkové výsledky prijímacích skúšok

Celkové výsledky prijímacích skúšok nájdete na stránke: https://sssdetva.edupage.org/

Zápis sa uskutoční 16.5.2019 od 14.00 hod.