Rozlúčka so štvrtákmi

Tretiaci sa dnes rozlúčili s maturantmi a zaželali im veľa šťastia pri zelenom stole.