3D modelovanie SOLIDWORKS – 3. miesto pre našu školu

Dňa 7.5.2019 usporiadala firma Schier Technik Slovakia s. r. o. v spolupráci so SOŠ Bánovce nad Bebravou 5. ročník súťaže pre študentov „3D modelovanie SOLIDWORKS“.

Súťaže sa zúčastnilo 13 stredných škôl a súťažilo 35 žiakov. Základným obsahom súťaže bolo 3D modelovanie dielu podľa zadaného výkresu.

Strednú odbornú školu v Detve reprezentovali Peter Kukuliak, Peter Suja a Matej Kukuliak. Všetci naši žiaci predviedli veľmi dobré vedomosti a zručnosti, pričom najviac sa darilo Petrovi Kukuliakovi, ktorý obsadil skvelé 3. miesto. Blahoželáme!

Poradie na prvých troch miestach:

  1. miesto – Peter Antala, Stredná odborná škola strojnícka – Bánovce nad Bebravou
  2. miesto – Róbert Glézl, Stredná priemyselná škola dopravná – Zvolen
  3. miesto – Peter Kukuliak, Spojená škola – Detva