Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Obchodná akadémia v Detve sa od tohto školského roku hrdí titulom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Z tohto titulu nám vyplynula úloha zorganizovať simulované voľby do Európskeho parlamentu. Na pôde našej školy sa  voľby konali v utorok 7. mája 2019. V rámci volebnej kampane sme prostredníctvom nástenky informovali potenciálnych voličov o zameraní a cieľov 8 politických zoskupení, ktoré fungujú v rámci Európskeho parlamentu. Počas dňa vstupovali do improvizovanej volebnej miestnosti žiaci všetkých ročníkov a vekových kategórií. Celkovo sa volieb zúčastnilo 120 žiakov, najviac hlasov dostali Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Skupina zelených/ Európska slobodná aliancia.

Cieľom akcie bolo podporiť u mladých ľudí záujem o Európsku úniu a ich účasť na voľbách, ktoré sa uskutočnia 25. mája. Volebná komisia ocenila, že väčšina žiakov sa pred rozhodnutím venovala aj štúdiu informácií o ponuke jednotlivých politických zoskupení.