Výzvy od 15. 9. 2018

VOS k 5. 12. 2018

VOS k 30. 10. 2018

VOS k 29. 1. 2019

VOS k 16. 7. 2019

VOS k 13.8. 2018

Výzva na predkladanie ponúk – Obstaranie vybavenia telocvične- Podpora športu v Podpoľaní

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Obstaranie vybavenia telocvične- Podpora športu v Podpoľaní

Výzva na predkladanie ponúk – Riešenie havarijného stavu stroja: typ CNC sústruh HAAS SL-10THE
VOS k 16. 9. 2019

Výzva na predkladanie ponúk – lyžiarsky výcvik

VOS k 3.12.2019

VOS k 27.10.2020

VOS 21122021

VOS 24012023