odborná škola

Zúčastnili sma sa DOD na Technickej univerzite vo Zvolene

Zúčastnili sma sa DOD na Technickej univerzite vo Zvolene

Žiaci štvrtého ročníka Strednej odbornej školy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Je to jediná technicky orientovaná fakulta v oblasti strojárstva a automotive v regióne s bohatou tradíciou zo zameraním na vývoj a posudzovanie kvality environmentálnej a výrobnej techniky, v synergii s […]

Read More

Stredná odborná škola v Detve neustále modernizuje odborné pracoviská

Stredná odborná škola v Detve neustále modernizuje odborné pracoviská

Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy v Detve pripravuje žiakov na rôzne profesie strojárskeho a elektrotechnického zamerania, tak v učebných ako aj študijných odboroch. Ponúka štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik a trojročné učebné odbory s výučným listom autoopravár mechanik, obrábač kovov a […]

Read More