Zúčastnili sma sa DOD na Technickej univerzite vo Zvolene

Žiaci štvrtého ročníka Strednej odbornej školy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

Je to jediná technicky orientovaná fakulta v oblasti strojárstva a automotive v regióne s bohatou tradíciou zo zameraním na vývoj a posudzovanie kvality environmentálnej a výrobnej techniky, v synergii s riadiacimi systémami  týchto strojov a zariadení, na znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti, na využitie nových energetických zdrojov a manažment kvality výrobných podnikov. Vznik takto orientovanej fakulty si historicky vyžiadali potreby technickej praxe v regióne, ktorý je známy rozvojom automobilového, strojárskeho, hutníckeho a zbrojárskeho priemyslu.

Absolvent získa uplatnenie na pracovných pozíciách nielen v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj v automobilovom priemysle, v bioenergetike, v potravinárstve, v doprave, v komunálnej sfére, vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov,  v údržbe, servise a v predaji techniky a v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja komponentov, modulov a celých strojov a zariadení v oblasti environmentálnej a výrobnej techniky.