aktivity

Prehľad akcií školy

Prehľad akcií školy

Ponúkame širokú ponuku aktivít od workshopov, cez exkurzie, výlety, či prijímanie prvákov

Hospodársky týždeň

Hospodársky týždeň

Počas hospodárskeho týždňa žiaci pod vedením odborníkov z praxe rozvíjajú vlastné podnikateľské zámery

Programy Junior Achievement

Programy Junior Achievement

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU   je celoročný vzdelávací program (s možnosťou realizácie ako jednoročný alebo dvojročný program) zameraný na tzv. „incomingový“ cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý: orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov, […]

Read More

Cvičná firma

Cvičná firma

Cvičná firma je voliteľný predmet, ktorý umožňuje simulovať činnosť reálnej firmy.