Akreditované rekvalifikačné kurzy

Strojárstvo

Modul – Ručné spracovanie kovov (300 hodín)

Modul – Sústruženie (360 hodín)

Modul – Frézovanie (360 hodín)

Modul – Nastavovanie a programovanie CNC strojov – sústruženie (300 hodín)

Modul – Základy obrábania (200 hodín)

Modul – Nastavovanie a programovanie CNC strojov – frézovanie (300 hodín)

Lakovník (300 hodín)

Autolakovník (252 hodín)

Strojný mechanik (300 hodín)

Nástrojár (210 hodín)

Obrábač kovov (400 hodín)

 

Účtovníctvo

Modul – Podvojné účtovníctvo (160 hodín)

Modul – mzdy a personalistika (35 hodín)

Modul – Jednoduché účtovníctvo (45 hodín)

 

Osobná asistentka

Modul – Písanie na PC modernou metódou v programe  All Ten Fingers „ATF“ (60 hodín)

Modul – Tvorba obchodných listov podľa normy STN  01 6910 – Obchodná korešpondencia (40 hodín)

Modul – Personálne písomnosti, osobné listy, súkromné písomnosti (30 hodín)

Modul – Osobná a obchodná korešpondencia v nemeckom jazyku (20 hodín)

 

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika (120 hodín)