Cvičenie – Ochrana života a zdravia

Dňa 21. septembra 2018 vykonali I.A a II.A triedy cvičenie – Ochrany života a zdravia. Ráno sme sa stretli pred telocvičňou a v dobrej nálade za sprievodu heligóniek sme sa vydali po určenej lesnej trase do bývalého detvianskeho kameňolomu, kde sa konalo samotné cvičenie. Rozvinuli sme pracoviská na streleckú, protichemickú a topografickú prípravu a výcvik sa mohol začať. Vyvrcholením bol beh v plynovej maske OM-10 na 120 m s maximálnym nasadením. Počasie nám prialo, aj špekáčiky a slaninku sme si prihrali na ohni. Na záver vo veselej nálade, po vyzberaní a očistení lesa od plastového a skleneného neporiadku po nás i predošlých návštevníkoch, vrátili sme sa domov.

Cvičenie OŽAZ