Cvičná firma

Charakteristika

Cvičná firma simuluje prácu v skutočnej firme. Cvičná firma je zariadená ako reálna firma – stoly, skrinky, kancelársky nábytok, počítače, kopírky, faxy a podobne. Cvičná firma má základné oddelenia – napríklad riaditeľ, personálne oddelenie a sekretariát, právne oddelenie, obchodné oddelenie, marketing a reklama, ekonomické oddelenie, ktoré sú podobné oddeleniam v skutočnej firme.

Absolvent cvičnej firmy sa naučí vypracovať podnikateľský plán, spoločenskú zmluvu, napísať si životopis, pracovať s PC, naučí sa komunikovať so živnostenským a daňovým úradom, so sociálnou a zdravotnou poisťovňou, vypočítať kalkuláciu ceny výrobkov a služieb, urobiť marketing, pracovať na katalógu, obchodovať s inými CF na trhu CF, fakturovať, zaúčtovať základné hospodárske operácie, naučí sa využívať bankové služby a podobne.

 

Súťaž o najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo šiesty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Medzi štyrmi podnikateľskými plánmi, ktoré postúpili do jesenného finále, sú až dva plány z našej školy.

Odborná porota hodnotila zámery podľa týchto kritérií: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru

S podnikateľským zámerom TIK Poľana sme sa predstavili počas Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach, kde sme obsadili veľmi pekné tretie miesto. Po vlaňajšom druhom mieste podnikateľského zámeru Puntííík, s. r. o. sme obhájili miesto na stupňoch víťazov.

Žiaci sa mohli tiež inšpirovať stánkami slovenských i zahraničných cvičných firiem a pripraviť sa tak na medzinárodný veľtrh, ktorého sa o mesiac zúčastnia v Nemecku.

 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Nemecku

Tretiaci z Obchodnej akadémie v Detve sa zúčastnili 53. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Sinsheime.

Odmenou za činnosť v cvičnej firme bola účasť na medzinárodnom veľtrhu. Práve na medzinárodnom veľtrhu má firma príležitosť reprezentovať svoju cvičnú firmu, svoje nápady a svoju školu.  Taktiež má možnosť  porovnať úroveň svojej firmy s inými v medzinárodnom meradle.  Preto sme sa aj my rozhodli zúčastniť medzinárodného veľtrhu a vyskúšať si to v anglickom jazyku.

Naša cvičná firma Vagačov dvor, s. r. o.  sa 21. 11. až 23. 11. 2017 zúčastnila Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Nemecku. Veľtrh sa konal v meste Sinsheim.  Okrem našej cvičnej firmy zo Slovenska sa ho ešte zúčastnili firmy z 12 štátov sveta: Brazília, Južná Kórea, Argentína, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, 117 firiem obchodovalo a ponúkalo svoje služby a produkty.

Účasť na veľtrhu bola pre nás obohatením. Bolo zaujímavé a poučné rozprávať sa a prezentovať firmu v cudzom jazyku. Získali sme veľa nových skúseností, pracovných kontaktov a nových zážitkov. Sme za to veľmi vďační a veľtrh odporúčame zažiť každému.

Účasť na veľtrhu bola financovaná z programu Nadaná stredná Nadácie EPH

 

Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie reprezentovali školu na regionálnom veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, kde získali špeciálnu cenu Slovenského centra cvičných firiem v Bratislave. Blahoželáme.

Cvičná firma Parta plus, s.r.o, ktorú založili študenti 3. OA triedy našej Obchodnej akadémie, sa 12. apríla 2018 zúčastnili 22. veľtrhu cvičných firiem a kontraktačných dní v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 35 firiem z celého Slovenska a súťažili o najlepšiu elektronickú prezentáciu, najkrajší katalóg, stánok i najpútavejšie logo. Naša firma, ktorá je zameraná na výrobu, renováciu a predaj ľudovoumeleckých výrobkov, vzorne reprezentovala našu školu a získala špeciálnu cenu Slovenského centra cvičných firiem, ktorú im odovzdala Ing. Gabriela Horecká zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.