Ďakovný list našim olympionikom

Olympijské hry v Pekingu sa skončili. Slovenskí hokejisti sa umiestnili na krásnom bronzovom mieste, a preto sa 4. OA spolu s pani učiteľkou Feješovou rozhodli napísať ďakovný list za ich reprezentáciu Slovenska. Ďakovný list im poslali prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Na prekvapenie nám odpísali. Poďakovali sa a zaslali nám pár prezentov, ktoré môžete vidieť na fotke.

Športu zdar!