Home »

Obchodná akadémia

Absolventi študijného odboru 63 17 M Obchodná akadémia sa uplatnia v ekonomickej praxi i na širokom spektre vysokých škôl.