Informácie k prijímaciemu konaniu pre zákonných zástupcov (ZZ)

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022.

Zákonný zástupca najneskôr v termíne 18. máj – 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie na tlačive Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium:

Záväzné potvrdenie o nastúpení 2022 – Stredná odborná škola

Záväzné potvrdenie o nastúpení 2022 – Obchodná akadémia