O skole

Ďalšie vybavenie

Ďalšie vybavenie

Žiaci i široká verejnosť môžu využívať telocvičňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu