Vybavenie učební

Učebňa technického kreslenia a programovania:

 • Dataprojektor alt. interaktívna tabuľa
 • Počítač s pripojením na internet – 10
 • Pracovisko merania
 • Učebné pomôcky pre strojárstvo
 • Grafický softvér – multilicencia – Solid Works
 • Technologický softvér – multilicencia – Solid CAM

Laboratórium elektrotechniky a elektroniky

 • Dataprojektor alt. interaktívna tabuľa
 • 12 ks PC s kresliacim a technologickým softvérom SolidWorks a SolidCAM, SolidElectrical, Multisim,
 • laboratórne stoly Variolab na elektrické merania
 • meracia technika a meracie prístroje
 • učebné pomôcky pre elektrotechniku a elektroniku

Učebňa administratívy a cvičnej firmy

 • Počítač s pripojením na internet – 22
 • Ekonomický softvér (Kros – Omega, Alfa Plus, Olymp)
 • ATF softvér (písanie všetkými desiatimi)
 • Množiaci stroj
 • Laminovačka
 • Skartovačka
 • Viazačka
 • Pomôcky
 • Keramická tabuľa
 • Dataprojektor

Učebňa ekonomických predmetov

 • Počítač s pripojením na internet – 15
 • Ekonomický softvér (Kros – Omega, Alfa Plus, Olymp)
 • ATF softvér (písanie všetkými desiatimi)
 • Tlačiareň
 • Pomôcky
 • Interaktívna tabuľa

Učebňa výpočtovej techniky:

 • Počítač s pripojením na internet – 12
 • Kancelársky a odborný softvér
 • Keramická tabuľa
 • Dataprojektor
 • Skener
 • Multifunkčné zariadenie
 • Pomôcky

Matematicko-fyzikálna učebňa

 • Katedra
 • Stolička pri katedre
 • Stoličky
 • Školské lavice
 • Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami
 • Skriňa
 • Interaktívna tabuľa
 • Magnetická tabuľa
 • Didaktické matematické pomôcky a rysovacie pomôcky (podľa potreby vyučujúceho)
 • Nástenka
 • Dataprojektor
 • Notebook/stolový počítač
 • Notebook
 • Prístup na internet
 • Matematický softvér
 • Čítacie zariadenie (kamera)
 • Meotar
 • Zdroj napätia a prúdu
 • Audiosystém

Jazykové laboratórium pre cudzie jazyky

 • Katedra
 • Stolička ku katedre
 • Stolička
 • Školské lavice
 • Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami
 • Skriňa
 • Interaktívna tabuľa
 • Didaktické pomôcky (podľa potreby vyučujúceho)
 • Nástenka
 • Dataprojektor
 • Notebook – 14 ks
 • Audio systém
 • Slúchadlá
 • Prístup na internet
 • Multifunkčné zariadenie
 • Jazykový softvér

Multimediálna učebňa pre cudzie jazyky

 • Katedra
 • Stolička ku katedre
 • Stolička
 • Školské lavice
 • Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami
 • Skriňa
 • Keramická tabuľa
 • Interaktívna tabuľa
 • Didaktické pomôcky (podľa potreby vyučujúceho)
 • Nástenka
 • Dataprojektor
 • Notebook/stolový počítač – 8 ks
 • Ozvučenie
 • Tlačiareň
 • Scaner
 • Kamera
 • Prístup na internet
 • Programové vybavenie pre žiakov
 • Veľkoplošný TV 3 D + DVD