Ďalšie vybavenie

Vybavenie pre žiakov i verejnosť

Žiaci i široká verejnosť môžu využívať tiež:

  • telocvičňu
  • multifunkčné ihrisko
  • posilňovňu