nezaradené články

Študijné odbory

2411 K mechanik nastavovač Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou. 2697 K mechanik elektrotechnik Absolvent je schopný samostatne vykonávať práce informačných, komunikačných a elektrotechnických […]

Read More

Učebné odbory

2433 H obrábač kovov Absolvent je schopný uplatniť sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov. 2464 H strojný mechanik Absolvent ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou  strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenie na zváranie elektrickým […]

Read More

Stredná odborná škola

HĽADÁŠ … dobrých kamarátov? … trpezlivých učiteľov? … rodinnú atmosféru? … dobre vybavené pracoviská? … možnosť zažiť prax už počas školy? ……… a ešte oveľa viac? NÁJDEŠ u nás… … v odboroch   MATURITNÝCH: 2411 K 00 mechanik nastavovač 2697 K 00 mechanik elektrotechnik 2426 K 00 programátor obrábacích a […]

Read More

TOP 10 zážitkov, ktoré zažiješ len u nás

Absolvuj časť štúdia v zahraničí Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát. Spoj teóriu a prax Môžeš sa zapojiť do zaujímavých vzdelávacích programov […]

Read More

Odborná prax a certifikáty

Odborná prax a certifikáty

odborná prax v 3. a 4. ročníku – možnosť absolvovania v zahraničí certifikát z jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva – Alfa plus, Omega, Olymp medzinárodný počítačový certifikát ECDL medzinárodný certifikát z angličtiny ESOL kompletná dokumentácia Europass (životopis, jazykový pas, Europass mobilita, dodatok k vysvedčeniu) certifikát vzdelávacích programov „Poznaj svoje peniaze“ a „Podnikanie v cestovnom ruchu“ certifikát podnikateľských zručností […]

Read More

Projekty a medzinárodná spolupráca

Program Erasmus + školské vzdelávanie odborné stáže v zahraničí partnerstvá mládežnícke výmeny Odborná stáž žiakov a pedagogických zamestnancov v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike Obsah stáže: 6-hodinový pracovný deň pod vedením poverených mentorov jazyková a kultúrna príprava hodnotenie výlety a exkurzie Certifikácia: hodnotenie práce mentorom certifikát Europass – mobilita doklad […]

Read More

Charakteristika odboru

Charakteristika odboru

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška Doklad o dosiahnutom vzdelaní: […]

Read More

Podnikanie v cestovnom ruchu

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU   je celoročný vzdelávací program (s možnosťou realizácie ako jednoročný alebo dvojročný program) zameraný na tzv. „incomingový“ cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý: orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov, […]

Read More

Súťaže

Opäť víťazstvo v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladýchV utorok 13. júna 2023sa konal už 12. ročník celosRobotická olympiádaÚspešne sme uskutočnili druhý ročník robotickej oVýborný výsledky v Mladom digitálnom EurópanoviDruháci z Obchodnej akadémie v Detve absolvovali celoTretie miesto na ŠVOČ na Technickej univerzite vo ZvoleneŽiaci Strednej odbornej školy v Detve sa dňa […]

Read More