Poďakovanie a rozlúčka s Lilly z Ameriky

V školskom roku 2022/2023 sme hosťovali americkú lektorku Lilly. Stalo sa tak v rámci našej úspešnej žiadosti v programe Fullbrightovej komisie.

Lilly bola veľkým prínosom vy vyučovaní anglického jazyka. Vyučovala vo všetkých triedach i ročníkoch. Žiaci mali skvelú príležitosť zlepšiť si svoju angličtinu hlavne vďaka tomu, že pre Lilly mali menší strach robiť chyby. Zároveň sa museli spoľahnúť na seba a svojich spolužiakov. Lilly sa síce naučila veľa slovenských výrazov, no na vysvetľovanie učiva po slovensky to nestačilo.

Išlo už o druhú našu spoluprácu s Fullbrightovou komisiou. Sme vďační za túto príležitosť a veríme, že v budúcnosti znovu dostaneme príležitosť spestriť vyučovanie v našej škole.