ENVI-PAK v Spojenej škole

Dňa 30. mája 2022 nás navštívil zástupca firmy ENVI – PAK, Mgr. art. Hamada, ktorý svojou prezentáciou priblížil žiakom základných a stredných škôl veľmi aktuálnu tému triedenie a recykláciA odpadov na Slovensku.

Firma realizuje rozličné vzdelávacie aktivity naprieč Slovenskom, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť a prehlbovať znalosti nielen o správnom triedení odpadu, ale aj o ochrane životného prostredia a klímy.

Pre žiakov zo základných škôl pripravil 3 aktivity hravou formou, a tak si mohli zasúťažiť v danej téme, vyhodnotili sme 3 prvé miesta pre súťažné družstvá, ktoré si dali zaujímavé názvy, a to na 1. mieste skončilo družstvo VODA, na 2. mieste družstvo s názvom DUB LETNÝ a 3. miesto obsadilo družstvo ČISTÝ LES. Srdečne gratulujeme a ďakujeme sprevádzajúcim učiteľom 1. ZŠ Detva a IV. ZŠ Detva za ich účasť na tomto podujatí a podporu.

ENVI – PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu.

Podporuje triedeným zberom odpadov čistejšie Slovensko. Zabezpečuje triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.