Víťazi súťaže Mladý Európan Junior sú známi

Po dvoch rokoch sme obnovili tradíciu organizácie vedomostnej súťaže Mladý Európan Junior. Súťaž je venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska únia, jej história, základné symboly, inštitúcie či úlohy a výhody pre mladých ľudí.

Súťaže sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev. Každej základnej škole pomáhal jeden žiak z druhého ročníka Obchodnej akadémie.

Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili vedomostný test s 20 otázkami z 8 tematických okruhov. Následne riešili úlohy týkajúce sa hudobných a filmových ukážok.

V závere si súťažiaci zmerali zručnosť a pozornosť pri skladaní puzzle s budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Po oficiálnej súťaži si mohli žiaci overiť svoje správne odpovede prostredníctvom interaktívnej hry Kahhot. Všetkým účastníkom sa prihovoril poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Vyzdvihol záujem žiakov a učiteľov o aktuálne otázky i históriu Európskej únie. Práve pán Štefanec venoval do súťaže hlavnú cenu pre víťaza, a to zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Tú nakoniec získalo trojčlenné družstvo Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača v Detve. Všetci účastníci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale tiež pozvánku na výlet do ZOO kontakt v Liptovskom Mikuláši.

Sme radi, že sa súťaž stretla s veľkým úspechom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.