Literárna exkurzia

Dňa 26.5.2022 sme absolvovali exkurziu Divadelný chodníček a dokončili sme exkurziu Po stopách Andreja Sládkoviča. Dva roky sa študenti zoznamovali s týmito veľkými spisovateľmi slovenskej literatúry a spoznávali ich životy a tvorbu. Po dvoch rokoch zavŕšili svoje spoznávanie exkurziami.

V rámci exkurzie Divadelný chodníček sme navštívili Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove. Žiaci tu absolvovali interaktívnu prehliadku, v rámci ktorej dostali pracovné listy. Následne samostatne hľadali odpovede na otázky, ktoré sa v nich nachádzali, a tak spoznávali rodný dom J. G. Tajovského a jeho rodiny. Na záver spolu s pani sprievodkyňou vytvorili prehľad života a tvorby tohto veľkého spisovateľa realizmu.

V rámci záverečnej časti exkurzie Po stopách A. Sládkoviča sme  navštívili Hrochoť, kde tento veľký romantický básnik pôsobil ako evanjelický kňaz. V Hrochoti sme navštívili pamätnú izbu, faru, kostol, kde slúžil omše, videli sme lipu, ktorú zasadil a kde sa každoročne koná recitačná súťaž Sládkovičova lipa. Pani sprievodkyňa robí svoju prácu už 50 rokov, a tak sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote nášho romantického spisovateľa.

Verím, že sa exkurzie študentom páčili, že si čas strávený mimo školských lavíc užili a že sa dozvedeli aj veľa zaujímavých informácií.

 

Mgr. M. Dutkievičová