Ekodeň pre mladých v Detve

Skvelý ekologický deň sme si užili vo štvrtok 19. mája. V rámci projektu Myslíme a učíme ekologicky financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu sme zorganizovali akciu pre deti, žiakov i širokú verejnosť.

Akcia sa konala v areáli Základnej školy Obrancov mieru pod patronátom žiakov a pedagógov základnej školy a Obchodnej akadémie v Detve. Od rána sa tu vystriedali stovky žiakov a detí zavítali k nám tiež návštevníci z ulice.

Pre tých najmenších sme si pripravili šesť stanovíšť, kde sa učili recyklovať i upcyklovať, poznávali i vytvárali vlastné zvieratká či maľovali domček pre mravčekov. Program sme doplnili pohybovými aktivitami. Deti sa tešili nielen z programu, ale tiež zo sladkej odmeny.

Pre malých i veľkých boli určené stanovištia lesníckej pedagogiky, ktoré pripravili pracovníci Lesov SR z Kriváňa. Zaujali svojimi interaktívnymi hrami i ukážkami. Tým najmenším sa od nich ani nechcelo odchádzať.

Pred obedom nás navštívili aj zástupkyne OZ Zvieratkovo so svojimi štvorlabkovými zverencami. Potešili sa všetci, bez ohľadu na počet končatín. Práve pre tieto nemé tváre sme zorganizovali dobročinný predaj upcyklovaných výrobkov, ktoré vytvorili žiaci Obchodnej akadémie v Detve.

Pre žiakov základných škôl sme pripravili cestu za pokladom. Predtým však museli ukázať svoje vedomosti a zručnosti na 4 stanovištiach – poznávanie byliniek, poznávanie regiónu, triedenie odpadu a upcyklácia. Tie využili aj pri záverečnom hľadaní pokladu.

Ekologické dopoludnie sa mimoriadne vydarilo a ďakujeme všetkým zapojeným žiakom i učiteľom, že podporujú mladú generáciu pri ich snahe zvýšiť povedomie o životnom prostredí a klimatických zmenách.

« z 2 »